Posts Taged good-one-pr

Jak odpowiednio stworzyć nazwę firmy?

Nazwa to jeden z najważniejszych elementów systemu identyfikacji firmy, który nie tylko pozwala jej wyróżnić się na tle innych, podobnych podmiotów, ale także współtworzy wizerunek marki. Dobra nazwa, wsparta odpowiednimi działaniami marketingowymi, może zagwarantować firmie sukces.

O nazwie często mówi się, że jest najkrótszym sloganem reklamowym. Dlatego właśnie powinna być zrozumiała, jednoznaczna i łatwa do wymówienia. Ponadto powinna zawierać w sobie podstawowe treści i nawiązywać do charakteru firmy oraz branży, w której ona działa. Podstawowym zadaniem nazwy jest wyróżnienie przedsiębiorstwa na tle konkurencji. Warto jednak zapamiętać, że nie można szukać oryginalności za wszelką cenę. W wyborze nazwy najlepiej jest kierować się zasadami, które wynikają z wcześniejszych doświadczeń społecznych, kulturowych oraz sposobu percepcji. Bardzo ważne jest, aby nazwa przedsiębiorstwa nie budziła zastrzeżeń prawnych. Nie może być zatem imitacją nazw już istniejących, zwłaszcza w przypadku, gdy odnosi się ona do tej samej branży lub grupy produktów. Nazwa powinna wywoływać pozytywne skojarzenia i być nośnikiem określonych emocji bądź wartości. Zazwyczaj lepiej odbierane są nazwy krótkie, choć wiele zależy od rynku, na którym działa przedsiębiorstwo. Oczywiście zdarzają się odstępstwa od tej reguły. Dla przykładu firmy konsultingowe zwykle mają dłuższe nazwy.

Proces tworzenia nazwy można podzielić na dwa etapy. Pierwszy polega na przeprowadzeniu szczegółowych analiz dotyczących charakteru firmy i pożądanej pozycji rynkowej. Na tym etapie należy określić: kto będzie odbiorcą nazwy, do jakich grup docelowych jest ona kierowana i przede wszystkim jakie skojarzenia ma wywołać u odbiorcy. Etap drugi rozpoczyna się od stworzenia koncepcji nazwy i alternatywnych propozycji. W tym momencie należy dokonać analizy ich pisowni i brzmienia oraz zrobić teksty graficzne. Dobrze jest równolegle do tych działań rozpocząć prace nad symbolem firmy. Po wyborze kilku, a czasem kilkunastu nazw, następuje ich weryfikacja prawna. Po dalszej selekcji przeprowadza się badania marketingowe, które mają służyć ocenie postrzegania nazwy. Ostatnim krokiem jest wybór najlepszej propozycji oraz jej ochrona patentowa.

 

Źródło: B. Rozwadowska, Public Relations. Teoria, praktyka, perspektywy, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2011

 

Autor: Asia

Urlop PR-owca bez zaglądania do służbowego maila i telefonu? To możliwe! Wystarczy tylko…

Każdy miesiąc pracy PR-owca wypełniony jest zadaniami aż po brzegi. Tworzenie komunikatów prasowych, spotkania z Klientami, aranżowanie wywiadów, organizacja eventów czy wysyłki kreatywne to tylko część zadań pracowników agencji. Jak zatem wśród tak wielu obowiązków zaplanować urlop? Okazuje się, że wystarczy tylko wszystko dobrze zorganizować przed wyjazdem, by podczas wypoczynku nie zajmować się sprawami służbowymi. O co dokładnie należy zadbać?

Urlop pozwala naładować tzw. akumulatory i z nowymi siłami wrócić do codziennych obowiązków. Nie będzie on jednak wartościowy, jeśli myślami będziemy w… pracy. Podpowiadamy, na co zwrócić uwagę, a także o co warto zadbać jeszcze przed rozpoczęciem błogiego leniuchowania.

Termin ma znaczenie

Wybierając się na urlop należy przede wszystkim wybrać odpowiedni termin. Każdego miesiąca są dni, które nie są najlepszym czasem na opuszczenie biura. Z pewnością do takiego okresu zalicza się przełom miesiąca. Zazwyczaj jest to czas, kiedy w agencjach przygotowywane są raporty dla Klientów, a dobry raport jest w stanie stworzyć osoba, która na co dzień pracuje na projekcie. Początek miesiąca to również czas tworzenia i dystrybucji komunikatów prasowych. Najlepszym momentem na urlop jest zatem drugi i trzeci tydzień, kiedy materiały zostały już wysłane do mediów i został wykonany follow up.

Nieocenione zastępstwo

Planując urlop należy przekazać codzienne obowiązki osobie, która będzie opiekowała się projektem podczas naszej nieobecności. Warto pamiętać, że taką osobę należy odpowiednio wdrożyć. Rozmowa w cztery oczy z kolegą/koleżanką, która przejmie nasze obowiązki, to szansa na dokładne przedstawienie działań, a także gwarancja, że nasz zastępca ze wszystkim sobie poradzi. Pomocny w takiej sytuacji może okazać się także krótki dokument, który będzie zawierał najważniejsze informacje o działaniach i Kliencie. Co powinien zawierać taki plik? Przede wszystkim kontakt do Klienta, dostęp do monitoringu mediów oraz informację, gdzie znajdują się wszystkie materiały stworzone dotychczas na tym projekcie. Dobrze jest od razu podać całą ścieżkę do tych materiałów. W pliku warto jeszcze raz przedstawić wszystkie działania do wykonania, a także rozpoczęte zadania. Wypunktowanie ich wraz z kontaktem do dziennikarza czy podwykonawcy może okazać się nieocenione dla naszego zastępcy i znacząco ułatwić mu pracę.

Porządek w dokumentach to podstawa

Wśród codziennych obowiązków często zdarza się, że materiały zostają w pośpiechu zapisane na pulpicie czy w szybko stworzonym folderze bez nazwy. Kiedy sami szukamy konkretnych materiałów w końcu na pewno je odnajdziemy, ale wybierając się na urlop warto wprowadzić odrobinę porządku, który z pewnością doceni osoba nas zastępująca. W tym celu najlepiej jest utworzyć na pulpicie ogólny folder ze wszystkimi materiałami dla poszczególnych Klientów. Folder z raportami, informacjami prasowymi, dodatkowymi materiałami, bazami, wizytówkami, zdjęciami – tak naprawdę powinno znajdować się w nim wszystko, co robimy dla Klienta. Dobrze jest również opisując foldery zaznaczyć, które materiały są wersją finalną. Nikt z nas nie chce przecież sytuacji, w której do mediów wychodzi materiał bez ostatecznych poprawek i akceptacji Klienta.

Poinformuj Klienta

Wybierając się na urlop nie można zapomnieć o poinformowaniu Klienta o naszej nieobecności. Po przekazaniu tej informacji osobiście czy też telefonicznie, warto również wysłać krótką wiadomość e-mail z informacją, w jakich dokładnie dniach będziemy poza zasięgiem i bez dostępu do poczty, a także kto nas będzie w tym czasie zastępował. Warto potwierdzić Klientowi, że projekt pozostawiamy w dobrych rękach. Przed urlopem należy również przekazać informacje o naszej nieobecności dziennikarzom, z którymi jesteśmy w stałym kontakcie lub/i z którymi mamy niedokończone tematy. Ostatniego dnia przed urlopem należy także ustawić na poczcie autoresponder. Dzięki temu osoby, które będą próbowały się z nami skontaktować podczas naszej nieobecności, otrzymają informacje w jakim terminie przebywamy na urlopie, a także z kim mogą się kontaktować w sprawie konkretnych projektów.

Dobre przygotowanie do urlopu, w tym wdrożenie odpowiedniej osoby na zastępstwo, na pewno przyczyni się do tego, że zaplanowany urlop będziemy mogli poświęcić na regenerację i odpoczynek, a nie koordynowanie działań zdalnie.

 

Autor tekstu: Kasia

Good One PR wspiera Szlachetną Paczkę

Może pamiętacie, jak rok temu przy wpisie o naszej Szlachetnej Paczce zapowiadaliśmy, że na tym nie poprzestaniemy. Słowa dotrzymaliśmy! W tym roku również przyłączyliśmy się do inicjatywy księdza Jana Stryczka.

Z nadejściem listopada niecierpliwie czekaliśmy, aż będziemy mogli przygotować naszą paczkę. W końcu przyszedł upragniony dzień. W naszym biurze otwarty został tymczasowy magazyn. Wtedy dopiero się zaczęło…

W tym roku postanowiliśmy wspomóc czteroosobową rodzinę. W szybkim tempie uformowaliśmy swoje szeregi i podzieliliśmy zadania. Z dnia na dzień nasz magazyn zapełniał się ubraniami, kosmetykami, żywnością i innymi najpotrzebniejszymi rzeczami. Po dwóch tygodniach nastąpił wielki finał. Wszystkie ręce na pokład i tak oto zapakowaliśmy dwadzieścia dwa kartony prezentów. Stworzyliśmy naszą Szlachetną Paczkę.

To niezwykła i piękna inicjatywa! Cieszymy się, że możemy być jej częścią. W tym miejscu w imieniu Good One PR i obdarowanej rodziny dziękujemy naszym Klientom, którzy przyłączyły się do stworzenia tegorocznej Szlachetnej Paczki. Pamiętajcie, dobro wraca 🙂

Etyka w działaniach public relations

Według definicji etyka to ogół norm moralnych uznawanych w pewnym czasie przez jakąś zbiorowość społeczną jako punkt odniesienia dla oceny i regulacji postępowania w celu integracji grupy wokół pewnych wartości[1]. Kodeks działań etycznych jest zbiorem zasad i reguł, których powinniśmy przestrzegać ze względu na wykonywany przez nas zawód. Jakimi zasadami wobec tego powinniśmy się kierować?

W Polsce dwie instytucje opracowały Kodeks Działań Etycznych Public Relations, są to: Związek Firm Public Relations oraz Polskie Stowarzyszenie Public Relations. Podstawą do utworzenia Kodeksu Działań Etycznych Public Relations jest Karta Sztokholmska ICCO. Jest to deklaracja Międzynarodowego Stowarzyszenia Konsultantów ds. Komunikacji, w której możemy przeczytać: „Firmy public relations to profesjonalne agencje świadczące usługi doradcze, pomagające klientom wpływać na opinie, postawy i zachowania adresatów tych działań. Wpływ ten pociąga za sobą przyjmowanie na siebie odpowiedzialności za podejmowane działania wobec naszych klientów, naszych pracowników, naszej profesji i całego społeczeństwa”.

Według Kodeksu Dobrych Zasad ZFPR oraz Kodeksu Etyki PSPR :

 • Należy rzetelnie, uczciwie i wyczerpująco informować społeczeństwo.
 • Nie wolno świadomie wprowadzać opinii publicznej w błąd.
 • Zakazane jest ukrywanie istotnych informacji, mających wpływ na bezpieczeństwo kraju.
 • Naganne jest przyjmowanie jakichkolwiek zapłat od redakcji za opublikowany tekst.
 • Należy niezwłocznie poinformować klientów o podejmowanych przedsięwzięciach, które mogłyby być sprzeczne z ich interesami.
 • Agencje Public Relations zobowiązane są do zachowania etycznego względem konkurencji, wszelkie dane dotyczące konkurencji mogą jedynie prezentować publicznie dostępne informacje.

 

Wskazane powyżej zasady, są najistotniejszymi regułami, których powinien przestrzegać każdy PR-owiec, aby móc powiedzieć, że wykonuje swój zawód rzetelnie i uczciwie.

 

Autor tekstu: Asia

Źródła teksu: Karta Sztokholmska ICCO, Kodeks Dobrych Zasad ZFPR oraz Kodeks Etyki PSPR

[1] Encyklopedia PWN, http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/etyka;3898956.html

Marketing miejsca, czyli jak promują się polskie miasta

Lokalny patriotyzm zyskuje na popularności. Coraz więcej osób z dumą opowiada o miejscu, w którym się wychowało i skąd pochodzi. Marketing szeptany jest oczywiście najskuteczniejszy, ale samorządy także są coraz bardziej aktywne w zakresie marketingu miejsc. Promocja miast przyciąga nie tylko turystów, ale także inwestorów i deweloperów, czego efektem jest poprawa życia mieszkańców. Jak promują się polskie miasta? Przedstawiamy 5 różnych form promocji.

 1. Organizacja eventów. Imprezy sportowe, festiwale muzyczne, dni folkloru, jarmarki pozwalają zbudować wizerunek miejsca jako tętniącego życiem i otwartego na turystów. Największe festiwale takie jak Open’er w Gdyni, Audoriver w Płocku czy Przystanek Woodstock w Kostrzynie generują ogromne liczby publikacji, które przekładając na ekwiwalent reklamowy dowodzą, że koszt organizacji tych imprez zwrócił się miastom z nawiązką. Taka forma promocji zdecydowanie się opłaca.
 2. Współpraca z blogerami. Influencerzy cieszą się dużym zaufaniem odbiorców, którzy polegają na ich opinii. Są kimś w rodzaju przyjaciela, doradzającego gdzie spędzić weekend czy urlop. Pokazują najpopularniejsze miejsca, których nie można pominąć, ale i te kameralne, o których istnieniu mało kto wie. Przykładem takiej formy promocji jest współpraca m. st. Warszawy z austriacką blogerką. Jej efekty można zobaczyć tutaj.
 3. Miasta na ubraniach. Wieża Eiffle’a na koszulce to już nic nadzwyczajnego. Niemal każda marka ubraniowa w swoich kolekcjach prezentuje motywy największych światowych miast. Tym tropem poszedł także Gdańsk, nawiązując w 2016 roku współpracę z tamtejszą marką ubraniową Diverse i tworząc limitowaną kolekcję ubrań #GDNCollection. Na koszulkach i bluzach umieszczono rysunki, fotografie czy oznaczenia współrzędnych geograficznych miasta. Kolekcja trafiła do kilkudziesięciu sklepów w Polsce.
 4. City placement. Oczywistością przestaje być kręcenie filmów w największych i najbardziej popularnych miastach. Coraz więcej mniej rozpoznawalnych miast stawia na taką formę promocji. Przykładem jest Lublin, który z okazji 700-lecia nadania mu praw miejskich przeznaczył 900 tys. złotych na city placement w najnowszej komedii Juliusza Machulskiego „Volta”. Film wejdzie na ekrany kin jeszcze w tym roku.
 5. Spoty reklamowe. To podstawa. Niemal każde polskie miasto posiada już spot reklamowy, prezentujący jego walory. Zwykle przekrój miejsc wartych odwiedzenia podsumowuje krótkie, chwytliwe hasło, np.: „Zamość – miasto idealne”. Koncepcja nie jest jednak regułą, co możemy zobaczyć na przykładzie spornego ostatnio spotu miasta Łodzi link.

 

Autor tekstu: Ewelina J.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://marketingmiejsca.com.pl

Źródło zdjęcia: http://symbole.um.warszawa.pl/znak-promocyjny-pliki-do-pobrania

 

Video is the king, czyli podsumowanie roku w mediach

Internauci mają coraz większe oczekiwania odnośnie sposobu przekazywania informacji, dlatego w komunikacji w 2016 roku szczególną uwagę przykładano do przekazów video. Jak co roku dużą rolę odegrały social media, które miały największy udział w nagłaśnianiu akcji społecznych oraz protestów społecznych. W mijającym roku marki częściej angażowały się także we współpracę z influencerami, czego efektem są ciekawe kampanie i akcje społeczne. Z kolei branża PR zerwała z wynagrodzeniowym tematem tabu. Czas na podsumowanie 2016 roku w mediach.

Podsumowanie roku to duże wyzwanie. Nie sposób napisać o wszystkim, co wydarzyło się w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Poniżej klika, naszym zdaniem, najważniejszych zjawisk/wydarzeń 2016 roku, na które warto zwrócić uwagę.

Użytkownicy stawiają na przekazy video

O formach komunikacji w mediach decydują użytkownicy, którzy mają zapotrzebowanie na nowe formy komunikacji. A jak widać – stawiają oni na przekazy video. Największą popularnością cieszą się materiały nagrywane w czasie rzeczywistym. Przykładem jest rosnąca popularność Snapchata, a także wprowadzenie na Facebooku możliwości transmitowania relacji na żywo. Idąc tym tropem, Instagram także wprowadził nowe narzędzie komunikacji – Stories, dzięki któremu użytkownicy, podobnie jak na Snapchacie, mogą zamieszczać krótkie relacje i zdjęcia.

O dominacji przekazów video świadczą także coraz popularniejsze przekazy 360 stopni, które pozwalają „przenieść się” użytkownikom w samo centrum wydarzeń, zobaczyć przekaz z każdej perspektywy. Już teraz Facebook oraz Youtube umożliwiają odtwarzanie treści zapisanych w takim formacie. Video jest również coraz bardziej popularne wśród marek, które prześcigają się w tworzeniu kreatywnych przekazów. Na popularność tej formy komunikacji przemawia także fakt, że udostępniane materiały video są dostosowywane do potrzeb użytkowników. Dokonuje się tego m.in. poprzez dodawanie napisów, dzięki czemu nie ma konieczności odtwarzania dźwięku. To ukłon w stronę użytkowników, którzy materiały video oglądają będąc w drodze lub w pracy. 😉

Marketing wpływu – za kim podążają odbiorcy

2016 rok obfitował w ciekawe kampanie i akcje społeczne, do których byli angażowani popularni twórcy internetowi – blogerzy i vlogerzy. Wśród najpopularniejszych kampanii, w których brali udział, warto wymienić kampanie: „Legendy Polskie” (Allegro), „Vikingowie Internetu” (Mobile Vikings), „HCV Jestem Świadom” (Państwowy Instytut Zdrowia – PZH). We wszystkich wymienionych przypadkach kampanie trafiały w gusta odbiorców, a dzięki zaangażowaniu osób popularnych – ich przekaz został dodatkowo uwiarygodniony.

Według prognoz, które ukazały się na adweek.com, pomimo tego, że influencer marketing już w tym roku odegrał dużą rolę, to dopiero 2017 rok w tej kwestii będzie przełomowy.

Agencja PR ujawnia wynagrodzenia

Koniec roku to często czas wielkich zaskoczeń. Agencja MSLGroup postanowiła przerwać milczenie na temat zarobków w public relations, czym wywołała niemałe zdziwienie branży. Krok ten, chociaż odważny, w ocenie wielu ekspertów pozytywnie wpłynął na wizerunek firmy. Agencja przedstawiła widełki płacowe na poszczególnych stanowiskach. Dzięki temu mogliśmy dowiedzieć się, że osoby pracujące na stanowiskach: Junior Account Executive – Account Executive – Senior Account Executive zarabiają 3100-5875 zł; Junior Advistor -Advistor – Project Manager – Senior Advistor mogą oczekiwać zarobków w przedziale 5800-15000 zł; z kolei pensja Junior Account Manager – Account Manager – Senior Account Manager – Account Director to 5800-14300. Agencja tłumaczyła, że krok ten był odpowiedzią nie tylko na potrzeby pracowników, ale także klientów. Co ważne, firma zobowiązała się również do informowania o wysokości proponowanego wynagrodzenia w ogłoszeniach rekrutacyjnych. Niezależnie od pobudek, ten krok był dużą niespodzianką dla zainteresowanych oraz dobrą informacją dla pracowników, którym łatwiej będzie negocjować podwyżki.

Komunikacja w mediach stale się zmienia i dostosowuje do potrzeb odbiorców. Rok 2016 upłynął pod znakiem przekazów video, które zyskały szczególną popularność w mediach społecznościowych. No cóż… Video is the king! 😉

 

Autor tekstu: Ola

We are Good! O Szlachetnej Paczce słów kilka

Na pewno przyznacie nam rację, że zbliżające się Święta powinny być radosnym czasem. Niestety nie wszyscy mogą w pełni cieszyć się nadchodzących okresem, dlatego postanowiliśmy dać innym coś od siebie i dołączyliśmy do drużyny Szlachetnej Paczki.

Z pewnością znacie inicjatywę księdza Jacka Stryczka. Przypomnimy tylko, że głównym przesłaniem Szlachetnej Paczki jest pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Nie mogliśmy więc przejść obojętnie wobec takiej inicjatywy i postanowiliśmy dołożyć do niej swoją cegiełkę. Wypełniliśmy niezbędne formularze i przystąpiliśmy do działania.

W naszym biurze zostało wyznaczone specjalne miejsce, w którym zbieraliśmy niezbędne rzeczy dla pięcioosobowej rodziny, którą postanowiliśmy wspomóc. Dzień w dzień nasz tymczasowy magazyn zapełniał się zabawkami, ubraniami, żywnością i innymi potrzebnymi materiałami.

Po dwóch tygodniach nadszedł wyczekiwany przez nas dzień stworzenia naszej Szlachetnej Paczki i dziś już możemy się pochwalić – zebraliśmy dwadzieścia dwa kartony wypełnione po brzegi prezentami. W tym miejscu chcielibyśmy także podziękować naszym Klientom: Brześć, DUBI, Funtronic, Men Expert Survival Race, STAG oraz Wyjątkowy Prezent, którzy włączyli się w tworzenie Szlachetnej Paczki od Good One PR.

I na koniec taka myśl… Na tym z pewnością nie poprzestaniemy, bo warto pomagać! 🙂

 

Autor tekstu: Asia