Posts Taged marka

Słów kilka o sile skojarzeń z marką

Siła skojarzeń z marką stanowi kluczowy element, który decyduje o tym, jaka informacja jest przywoływana z pamięci wraz z chwilą, w której użytkownik pomyśli o nazwie marki, usłyszy ją lub przeczyta. Pozytywne i silne skojarzenia wywoływane z pamięci sprawiają, że użytkownik odróżnia markę na tle konkurencyjnych i podchodzi do niej jak do marki wyjątkowej. W przypadku braku takich skojarzeń użytkownik postrzega markę jako podobną do innych.

Siła skojarzeń która tworzy wizerunek marki może być wzmocniona przez odczucia towarzyszące używaniu marki, poprzez informacje niekomercyjne jak opinie znajomych i informacje pochodzące z analiz i rankingów konsumenckich czy komunikację jaką prowadzę firmy.

Siła skojarzeń, jakie towarzyszą marce uzależniona jest od liczby źródeł ich pochodzenia. Dla przykładu: konotacja marki McDonald’s z dziećmi byłaby słabsza, gdyby źródło tworzyły jedynie reklamy marki, z udziałem dzieci. Powstające miniplace zabaw przy restauracjach, organizowane imprezy urodzinowe dla dzieci czy zabawki z logo firmy mają natomiast niebagatelny wpływ na umacnianie się tego skojarzenia. Należy jednak mieć na uwadze, że siła skojarzeń będzie tym bardziej słabnąć, im więcej czasu będzie upływać od momentu ostatniego kontaktu z informacjami tworzącymi te skojarzenia. Ten czas będzie liczony od momentu: kiedy po raz ostatni doszło do użycia marki, kiedy nastąpił ostatni kontakt z informacją niekomercyjną na temat marki (tj. opinie znajomych czy analizy pochodzące z rankingów konsumenckich) aż wreszcie od momentu ostatniej styczności z działaniami marketingowo- komunikacyjnymi ze strony firm.

Właśnie dlatego koniecznością staje się, by komunikaty kształtujące te skojarzenia były powtarzane jak najczęściej i aby dbać o ich dotarcie do grupy docelowej. Skojarzenia nawiązujące do cech i korzyści funkcjonalnych kształtują się dzięki bezpośredniemu kontaktowi z marką. Z kolei skojarzenia związane z typem nabywcy, osobowości marki czy sytuacji jej użycia, znajdują się pod dużym wpływem informacji, który wynikają z komunikacji. W przypadku, kiedy marka jest w fazie wprowadzana na rynek lub użytkownik jeszcze nie miał okazji wypróbowania jej, wszystkie skojarzenia towarzyszące marce to efekt komunikacji.

 

Autor tekstu: Filip

Źródło: Keller K.L., Strategic Brand Managment: Building, Measuring and Managing Brand Equity, Practice Hall, Upper Saddle River 1998, s.103.

Aaker D.A., Managing Brand Equity: Capitalizing on the Value of a Brand Name The Free Press, New York 1991, s.109

Persona a budowanie pozycji marki

Kluczem do osiągnięcia sukcesu w biznesie jest dobra znajomość grupy docelowej. Dlatego zanim firma rozpocznie aktywne działania na rynku, jej właściciele muszą odpowiedzieć sobie na pytania – kim będą jej klienci, jakie mają potrzeby, sympatie, ambicje i oczekiwania. Paweł Tkaczyk, czyli jeden z najbardziej wpływowych polskich blogerów uważa, że to właśnie persona jest jednym z podstawowych narzędzi budowania marki.

Persona to tzw. wymyślony profil idealnego odbiorcy. Stworzenie takiego wzoru jest ważnym elementem strategicznym, ponieważ należy pamiętać, że odbiorcami produktów każdej firmy są właśnie ludzie. W dobie ogromnej konkurencji na rynku, kwestią kluczową i determinującą sukces jest dobranie odpowiedniej grupy docelowej i zaistnienie w jej świadomości.

Tworzenie profilu wzorowego odbiorcy wymaga dużego zaangażowania. Trzeba przemyśleć: skąd docelowy klient pochodzi, czym zajmuje się na co dzień, jakie ma zainteresowania, co można dla niego zrobić, a także poznać jego oczekiwania i ambicje. Jest to o tyle ważne, że w zupełnie inny sposób przebiega komunikacja z dwudziestoletnią dziewczyną, a inaczej z pięćdziesięcioletnią kobietą (nie porównując nawet z komunikacją skierowanej do mężczyzny). Odpowiedzi na pozostałe pytania pomogą stworzyć punkty styku konsumenta z marką, co w znacznym stopniu ułatwi komunikację na linii firma-odbiorca.

Trzeba zaznaczyć, ze persona nie jest narzędziem idealnym. Przy jej tworzeniu łatwo jest ulec stereotypom, przez co stworzonym profilom daleko jest do realnego odbiorcy. Jak łatwo się domyślić, niewłaściwie zbudowany wzór nie może zapewnić oczekiwanych rezultatów, ponieważ komunikacja zawsze będzie trafiała „obok” zamiast bezpośrednio do świadomości konsumenta. Jeśli jednak firmie uda się zbudować dokładny profil typowego odbiorcy, wówczas może liczyć na duże zyski finansowe i wizerunkowe dla swojej marki.

 

Autor tekstu: Ola

Źródła:

http://paweltkaczyk.com/pl/persona-narzedzie-budowania-marki/

http://arturjablonski.com/jak-stworzyc-persone/