Body language in the work of a PR professional. Knowledge of non-verbal communication the key to success?

Portrait of business people sitting at desk and shaking hands.

Kontakty z klientami, partnerami biznesowymi, dziennikarzami, prowadzenie wystąpień, prezentacji… To wszystko wymaga od pracowników agencji PR wielu umiejętności. Jak się okazuje, oprócz komunikatywności czy skutecznego prowadzenia negocjacji, warto również poznać znaczenie mowy ciała. Posiadanie wiedzy na temat komunikacji niewerbalnej może być bardzo przydatne w życiu zawodowym. Wbrew wielu opiniom, komunikacja werbalna stanowi tylko niewielką część… Continue reading Mowa ciała w pracy PR-owca. Znajomość komunikacji niewerbalnej kluczem do sukcesu?

Are you applying for a job in PR? Don't lie!

Idąc na rozmowę kwalifikacyjną, każdy stara się wypaść jak najlepiej – to oczywiste. Niestety niektórzy kandydaci oszukują rekruterów wydłużając rzeczywisty staż pracy, inni chwalą się doświadczeniem, którego nie posiadają. Czy takie zachowanie ma jakiś sens? Oczywiście, że nie. Osoby, które starają się o pracę w agencji PR, powinny posiadać określone predyspozycje. Należą do nich między… Continue reading Starasz się o pracę w PR? Nie kłam!