Etyka w działaniach public relations

Według definicji etyka to ogół norm moralnych uznawanych w pewnym czasie przez jakąś zbiorowość społeczną jako punkt odniesienia dla oceny i regulacji postępowania w celu integracji grupy wokół pewnych wartości[1]. Kodeks działań etycznych jest zbiorem zasad i reguł, których powinniśmy przestrzegać ze względu na wykonywany przez nas zawód. Jakimi zasadami wobec tego powinniśmy się kierować?

W Polsce dwie instytucje opracowały Kodeks Działań Etycznych Public Relations, są to: Związek Firm Public Relations oraz Polskie Stowarzyszenie Public Relations. Podstawą do utworzenia Kodeksu Działań Etycznych Public Relations jest Karta Sztokholmska ICCO. Jest to deklaracja Międzynarodowego Stowarzyszenia Konsultantów ds. Komunikacji, w której możemy przeczytać: „Firmy public relations to profesjonalne agencje świadczące usługi doradcze, pomagające klientom wpływać na opinie, postawy i zachowania adresatów tych działań. Wpływ ten pociąga za sobą przyjmowanie na siebie odpowiedzialności za podejmowane działania wobec naszych klientów, naszych pracowników, naszej profesji i całego społeczeństwa”.

Według Kodeksu Dobrych Zasad ZFPR oraz Kodeksu Etyki PSPR :

  • Należy rzetelnie, uczciwie i wyczerpująco informować społeczeństwo.
  • Nie wolno świadomie wprowadzać opinii publicznej w błąd.
  • Zakazane jest ukrywanie istotnych informacji, mających wpływ na bezpieczeństwo kraju.
  • Naganne jest przyjmowanie jakichkolwiek zapłat od redakcji za opublikowany tekst.
  • Należy niezwłocznie poinformować klientów o podejmowanych przedsięwzięciach, które mogłyby być sprzeczne z ich interesami.
  • Agencje Public Relations zobowiązane są do zachowania etycznego względem konkurencji, wszelkie dane dotyczące konkurencji mogą jedynie prezentować publicznie dostępne informacje.

 

Wskazane powyżej zasady, są najistotniejszymi regułami, których powinien przestrzegać każdy PR-owiec, aby móc powiedzieć, że wykonuje swój zawód rzetelnie i uczciwie.

 

Autor tekstu: Asia

Źródła teksu: Karta Sztokholmska ICCO, Kodeks Dobrych Zasad ZFPR oraz Kodeks Etyki PSPR

[1] Encyklopedia PWN, http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/etyka;3898956.html

WYPEŁNIJ

FORMULARZ