Mowa ciała w pracy PR-owca. Znajomość komunikacji niewerbalnej kluczem do sukcesu?

Portrait of business people sitting at desk and shaking hands.

Kontakty z klientami, partnerami biznesowymi, dziennikarzami, prowadzenie wystąpień, prezentacji… To wszystko wymaga od pracowników agencji PR wielu umiejętności. Jak się okazuje, oprócz komunikatywności czy skutecznego prowadzenia negocjacji, warto również poznać znaczenie mowy ciała. Posiadanie wiedzy na temat komunikacji niewerbalnej może być bardzo przydatne w życiu zawodowym.

Wbrew wielu opiniom, komunikacja werbalna stanowi tylko niewielką część przekazu. Gesty, mimika twarzy, odległość od rozmówcy, ton głosu czy postawa ciała, mówią często więcej niż wypowiadane słowa. Poznanie znaczenia niektórych gestów ułatwia kontakty z klientami oraz pracownikami. W trakcie prowadzonych negocjacji pozwala odczytać uczucia innych osób, a na przykład podczas wystąpień umożliwia ocenę stopnia zainteresowania słuchaczy tym, co mówimy. Poniżej przypominamy (a tym, którzy jeszcze nie znają – przedstawiamy) kilka przykładów zachowań i ich znaczenie:

Znajomość niektórych gestów, a także wyuczenie pewnych nawyków oraz umiejętność ich kontroli, jest nie tylko ułatwieniem codziennej pracy PR-owca, ale zapewnia przewagę nad rozmówcą. Należy jednak pamiętać, że umiejętność ta wymaga – przede wszystkim – naturalności.

 

Autor tekstu: Kasia