PR KORPORACYJNY

Oferowana przez agencję usługa PR korporacyjnego dotyczy zarówno małych, jak i dużych, globalnych firm. Niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa, rynku na jakim działa oraz wizerunku marek, jej produktów czy usług, zawsze warto zadbać o wizerunek samej firmy.

PR korporacyjny wykracza poza budowanie wizerunku marki produktu czy usługi. Jest to jedna z funkcji zarządzania całą firmą. Oferując usługi z zakresu PR korporacyjnego wspieramy firmy, których celem jest: budowanie wizerunku firmy, tworzenie przewagi konkurencyjnej, budowanie zaufania u pracowników i kontrahentów, zwiększenie wiarygodności firmy a także odpowiednie eksponowanie w mediach kluczowych osób z firmy.

Postrzeganie produktów przez pryzmat osób i firm jest czymś naturalnym. Stąd też dobre imię firmy, zarządu i pracowników może bezpośrednio wpływać na finalne decyzje potencjalnych konsumentów.

W oferowanym przez agencję zakresie działań PR korporacyjnego są:

  • analiza SWOT firmy,
  • zarządzanie komunikacją z mediami,
  • przygotowywanie informacji prasowych i studiów przypadków,
  • przygotowywanie konferencji prasowych,
  • przygotowanie wizytówek zarządu oraz ekspertów,
  • koordynacja wystąpień publicznych,
  • koordynacja imprez firmowych,
  • opracowywanie raportów rocznych,
  • opracowanie contentu na strony www,
  • komunikacja przy fuzjach, przejęciach oraz innych wydarzeniach z życia firmy.

Szukasz sprawdzonych narzędzi, które wzmocnią wizerunek Twojej firmy oraz dotrą do kluczowych partnerów i kontrahentów biznesowych?