nasze usługi

EMPLOYER BRANDING

Employer Branding jest to swego rodzaju reklama, mająca na celu budowanie marki i dobrego wizerunku pracodawcy. Jej celem jest pozyskanie, zatrudnienie, a następnie zatrzymanie w przedsiębiorstwie pracowników, przy użyciu odpowiednio wykreowanego i spójnego sposobu percepcji przedsiębiorstwa. Powyższe działania mają dotrzeć do dwóch grup docelowych – do obecnych oraz do potencjalnych pracowników firmy.

BANER_DESKTOP_O_NAS_2

Pierwsza z tych grup to tzw. wewnętrzny employer branding, dzięki któremu w pracy panuje przyjazna atmosfera i mamy duże możliwości samorozwoju. W tym celu pracodawca oferuje szereg benefitów, a mogą to być:

 

 • świadczenia pracownicze (firmowe lunche, owocowe czwartki, karty MultiSport, pakiety medyczne
 • system konkursów i bonusów sprzedażowych/targetowych
 • programy rozwojowe, pakiety szkoleń, dofinansowanie kursów
 • prezenty okazjonalne (urodziny, święta)
 • eventy i wyjazdy integracyjne
 • zapewnienie work-life balance

 

Dzięki takim zabiegom zmniejsza się rotacja pracowników, ponieważ rośnie ich lojalność i przywiązanie do firmy, a więc są mniej skłonni do zmiany pracy. Poza dodatkowymi świadczeniami, należy również zadbać o dobrą i sprawną komunikację między poszczególnymi działami, ponieważ ma ona duży wpływ na postrzeganie środowiska w pracy i zapobiega niepotrzebnym spięciom.

Zewnętrzny employer branding to działania, które przedsiębiorstwo kieruje do swoich potencjalnych pracowników. Mają one sprawić, aby dane przedsiębiorstwo było postrzegane przez kandydatów jako „perfekcyjne miejsce pracy”. Firmy, które szczycą się na rynku dobrym wizerunkiem, mogą wybierać pracowników z bardzo dużej liczby kandydatów. Przykłady takich działań to m.in.:

 

 • udział w targach prac
 • współpraca z uczelniami i szkołami
 • spójne prowadzenie profili w mediach społecznościowych
 • dbanie o dobry PR firmy
 • jasne i klarowne oferty pracy
 • profesjonalna rozmowa kwalifikacyjna

 

Wszystkie wymienione działania pomagają w tworzeniu pozytywnego wizerunku marki bądź też firmy, co ma ogromny wpływ na proces rekrutacji, ponieważ wysoko oceniane przedsiębiorstwo ma dużo większe szanse zatrudnić najlepszych kandydatów dostępnych na rynku.

Dodatkowo to, jak firma traktuje swoich pracowników jest również oceniane przez jej klientów, a więc należy dbać nie tylko o wysoką jakość produktów lub usług oferowanych przez markę, ale też o sposób w jaki jest postrzegana przez społeczeństwo. Jest to również bardzo dobry sposób do uzyskania przewagi konkurencyjnej na rynku, ponieważ pozytywny wizerunek może ułatwić nie tylko relację z klientami, ale także współpracę z dostawcami lub partnerami biznesowymi.