nasze usługi

LAUNCH PRODUKTU

Launch produktu to nic innego jak proces zaplanowania i wdrożenia nowego produktu, marki lub usługi na rynek. Jest to faza, która buduje świadomość na temat produktu i pozwala na uzyskanie akceptacji ze strony potencjalnych klientów. Składa się na nią wiele kroków, aczkolwiek w pierwszej kolejności należy zacząć od zrozumienia potrzeb klienta. Niezbędna jest także szczegółowa analiza rynku, w celu sprawdzenia czy są dostępne substytuty naszego produktu, jak silna jest konkurencja, jakie bariery rynkowe występują, czego brakuje klientom oraz ocena szans i zagrożeń, z jakimi przyjdzie się marce zmierzyć przy wprowadzeniu produktu. Należy pamiętać, aby za wszelką cenę unikać kopiowania konkurencji i zamiast tego skupić się na podkreśleniu wyjątkowości swojego produktu.

Następnie kluczowe jest opracowanie strategii marketingowej, którą należy rozpocząć od ustalenia celów, jakie zamierzamy osiągnąć, a także jak wygląda nasza grupa docelowa. Warto wyznaczyć cele, opierając się o metodę SMART – mają być one skonkretyzowane, mierzalne, ambitne, realne i określone w czasie. Na tym etapie należy również bardzo dogłębnie przeanalizować jakie cechy posiada „klient idealny”, a więc jego preferencje, problemy, co go wyróżnia oraz w jaki sposób do niego dotrzeć. Do każdej grupy docelowej powinny zostać określone indywidualnie kanały oraz sposoby dotarcia. Warto położyć duży nacisk na kontakt z potencjalnymi klientami za pomocą wszelkiego rodzaju mediów społecznościowych.

BANER_DESKTOP_O_NAS_2

W kolejnych krokach trzeba przemyśleć szczegółowy harmonogram, obliczyć potencjalne koszty oraz ustalić współczynniki, pozwalające na monitorowanie skuteczności poszczególnych działań. Na sukces marki w dużej mierze składa się odpowiednia kombinacja strategii dystrybucji oraz promocji cenowej i produktowej. Niezwykle ważne jest dopasowanie promocji marketingowej do już wcześniej określonej grupy docelowej. Z odpowiednim wyprzedzeniem należy zaplanować obsługę i przygotowanie materiałów do mediów społecznościowych, ustalić zakres kampanii reklamowych, a także zapewnić sobie wsparcie z zakresu działań public relations. Przy launchu produktu bardzo istotne jest odpowiednie przygotowanie witryny internetowej oraz wdrożenie działań SEO i SEM, w celu pozycjonowania marki w sieci.

Nasza agencja wspiera Klientów na każdym etapie – od pierwszej koncepcji, przez rekomendacje, aż po finalne przekazanie produktu odpowiedniej grupie odbiorców. Po wspólnym ustaleniu celów, monitorujemy cały proces wprowadzenia produktu na rynek oraz zapewniamy wsparcie przy rozwiązywaniu problemów.