Jak ESG wpływa na wizerunek firmy i zaangażowanie pracowników?

Rynek pracy ewoluuje, a zwłaszcza młode pokolenia pracowników zwracają coraz większą uwagę na temat ESG. Pracownicy i kandydaci szukają dzisiaj czegoś więcej niż tylko wynagrodzenia. Pragną być częścią organizacji, która odzwierciedla ich wartości i aspiracje, szczególnie w obszarach zrównoważonego rozwoju oraz odpowiedzialności społecznej. Jak wykorzystać to w budowaniu wizerunku pracodawcy?

 

 

Tematyka ESG staje się coraz bardziej istotna dla działań employer brandingowych. Zgodnie z wynikami badania Candidate Pulse, przeprowadzonego przez Michael Page, aż 75 proc. ankietowanych chce pracować w organizacji zaangażowanej w działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Najbardziej istotne wartości z obszaru CSR to dla młodych ludzi to prawa człowieka, ochrona środowiska i odpowiedzialność społeczna. W związku z tym, firmy realizujące strategie ESG zyskują na atrakcyjności w oczach potencjalnych kandydatów oraz przyczyniają się do wzrostu zaangażowania i zaufania wśród obecnych pracowników.

 

ESG a wizerunek pracodawcy

 

W dobie mediów społecznościowych oraz szybkiego przepływu informacji, potencjalni pracownicy, klienci i pozostali interesariusze mają łatwy dostęp do materiałów na temat działań firm w obszarze odpowiedzialności społecznej. Aby stworzyć silną i atrakcyjną markę pracodawcy należy komunikować cele i misję firmy oraz dzielić się informacją o działaniach z zakresu ESG. Warto promować wartości wyznawane przez przedsiębiorstwo, zarówno w  ramach komunikacji wewnętrznej, jak i zewnętrznej.

Nie od dziś wiadomo, że pracownicy są najlepszą wizytówką każdej organizacji, dlatego muszą być świadomi działań przez nią podejmowanych. Nie tylko w kontekście potencjalnego  zaangażowania w te aktywności, ale i ogólnej wiedzy o kierunku, w którym zmierza pracodawca. W tym aspekcie kluczowe są inicjatywy z zakresu diversity, equity & inclusion (DEI), ponieważ promują różnorodność i równość, tworząc środowisko pracy, w którym wszyscy pracownicy są traktowani z szacunkiem i doceniani za swoje unikalne wkłady. Realizacja takich strategii nie jest prosta i wymaga czasu, ale jest inwestycją, która procentuje na wielu poziomach – od lepszego przepływu informacji, przez zwiększenie lojalności i motywację pracowników, aż po pozytywne postrzeganie marki na rynku pracy.

 

 

Kluczowe aspekty w budowaniu zaangażowanego zespołu 

Nawet najlepiej opracowana strategia ESG nie będzie miała szansy na powodzenie bez odpowiednio prowadzonej komunikacji wewnętrznej. PR wewnętrzny umożliwia promowanie wartości ESG wewnątrz organizacji, umożliwiając dyskusje na temat obecnych inicjatyw oraz przyszłych planów, a także zachęcając pracowników do dzielenia się swoimi pomysłami i opiniami. 

Ważne jest również zbieranie informacji zwrotnych, ich analiza i szybka reakcja na sygnały płynące od członków zespołu, co przyczynia się do stworzenia środowiska pracy, w którym każdy czuje się wysłuchany i doceniony. Pracownicy mogą pomóc w tworzeniu strategii ESG, a ich głos i zaangażowanie sprawia, że będzie ona autentyczna, wiarygodna, spójna z DNA danej firmy.

Kolejnym istotnym aspektem skuteczności działań ESG jest mierzenie ich wpływu poprzez opracowanie klarownych wskaźników oceny efektywności podejmowanych inicjatyw. Przykładowe wskaźniki mogą dotyczyć liczby godzin poświęconych na wolontariat, zaangażowania pracowników czy efektów działań społecznych na lokalne społeczności.

 

 

ESG w praktyce

 

ESG to temat coraz bardziej istotny dla Klientów Good One PR.  Interesującym przykładem zaangażowania pracowników w procesy związane z ESG jest inicjatywa Arup – światowego eksperta w dziedzinie zrównoważonej inżynierii, który podjął się budowy ekologicznego biura w Warszawie. Pracownicy Arup mieli wpływ na wybór lokalizacji nowej siedziby, tak aby oszacować, do którego miejsca dojazd będzie emitować najmniej CO2. Wzięli też udział w wyprzedaży przedmiotów z poprzedniego biura, stając się ponownymi użytkownikami niewykorzystanych w nowej siedzibie mebli. 

 

Arup zorganizował także serię specjalnych warsztatów, w trakcie których pracownicy rozsadzili 70 sadzonek otrzymując ponad 300 roślin. W biurze znajduje się też m.in. farma mikro-liści oraz farma hydroponiczna, z których pracownicy korzystają używając plonów do przygotowywania zdrowych posiłków, co pomaga w budowaniu ich zdrowych nawyków żywieniowych. Roślinami otoczeni są także w sferze odpoczynku, co sprzyja kreatywności i podnoszeniu zdolności koncentracji. Aby zachęcić pracowników do ruchu, Arup umieścił również drążki do podciągania w jednym z korytarzy i stół do tenisa stołowego w pobliżu kuchni. 

 

 

Z kolei FM Logistic, międzynarodowa firma logistyczna, przez lata przełamywała stereotypy związane z branżą, promując zatrudnienie kobiet na stanowiskach, które tradycyjnie były zarezerwowane dla mężczyzn. Kampania promująca pracę kobiet w logistyce, z pracownicami FM Logistic w roli głównej, pokazała, że proaktywne podejście do zagadnień społecznych może być kluczowe w budowaniu zaangażowanego i różnorodnego zespołu. W efekcie, w nowym magazynie w Głogowie, kobiety stanowią 60 proc. załogi, co jest znaczącym osiągnięciem w branży.

 

Agencja Good One PR wsparła komunikację powyższych inicjatyw i była odpowiedzialna m.in. za przygotowanie i dystrybucję materiałów prasowych, a także zarekomendowała zgłoszenia wspomnianych inicjatyw do konkursów branżowych m.in. “Pracodawcy Rzeczpospolitej”.

 

Działania ESG nie są jedynie elementem strategii PR – są one integralną częścią strategii biznesowej, która ma na celu budowanie silniejszego i bardziej zaangażowanego zespołu. Firmy, które skutecznie wdrażają te zasady, nie tylko zyskują w oczach pracowników i klientów, ale także przyczyniają się do tworzenia bardziej odpowiedzialnego i zrównoważonego świata biznesu. 

WYPEŁNIJ

FORMULARZ