CSR? It pays off!

Wdrażanie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwach może jeszcze nie być w Polsce tak popularne, jak za granicą, jednak wszystkie firmy, które decydują się na realizowanie dobrych praktyk CSR są świadome wymiernych korzyści, jakie takie działania za sobą niosą. Podstawową korzyścią, niezależnie od tego, wobec jakiej grupy interesariuszy realizuje się działania CSR, jest budowanie dobrej… Continue reading CSR? To się opłaca!

Good One PR creates its next Noble Parcel

Supporting local initiatives, environmental activities or charity campaigns are just some of the CSR activities undertaken by Polish companies. We have become involved in the Szlachetna Paczka (Noble Parcel) campaign for another year in a row. We also invited our customers to join the campaign. What was the result? Answer below. Corporate social responsibility activities not only support the solution of specific social problems, but... Continue reading Good One PR tworzy swoją kolejną Szlachetną Paczkę