PR WEWNĘTRZNY

Oferujemy budowanie relacji również wewnątrz firmy. W tym przypadku grupą odbiorców mogą być pracownicy, właściciele oraz kontrahenci firmy. Dobre relacje między pracownikami, poszczególnymi działami, a także zarządem i firmami współpracującymi odgrywają kluczową rolę dla satysfakcji pracowników z wykonywanej pracy. Dobre samopoczucie oraz satysfakcja z pracy w danym miejscu zwiększa zaangażowanie się i utożsamianie z wykonywaną pracą.