Sztuczna inteligencja a branża PR. Jak mądrze wykorzystać SI w pracy?

W dzisiejszym świecie, w którym technologia stale ewoluuje, branża public relations (PR) i marketingu nie może pozostawać w tyle. Jednym z najważniejszych narzędzi, które w znaczący sposób może zmienić sposób, w jaki pracujemy, jest sztuczna inteligencja (SI). Przyjrzyjmy się, jak mądrze wykorzystać SI w pracy PR-owców i marketingowców, omawiając korzyści oraz zagrożenia związane z tą technologią.

 

 

Przede wszystkim warto odpowiedzieć na pytanie, czym jest sztuczna inteligencja (SI), nazywana także artificial intelligence (AI). To nie tylko Chat GPT (Generative Pre-trained Transformer), choć to on zdobył w ostatnim czasie znaczną popularność i stał się ważnym narzędziem komunikacji. SI obejmuje o wiele szerszy zakres technologii i zastosowań, których używamy już od dawna – odgrywa swoją rolę w telefonach komórkowych, platformach zakupowych czy wirtualnych asystentach. W tych aspektach wykorzystywane jest przede wszystkim przetwarzanie języka naturalnego (Natural Language Processing, NLP). Systemy rozpoznawania mowy sprawiają, że komputery mogą lepiej zrozumieć i przetwarzać języki, którymi posługujemy się na co dzień.

PR-owcy i marketingowcy, już teraz mogą skorzystać z kilku narzędzi kreatywnych, które są ułatwieniem w codziennej pracy. Z ich pomocą możemy wygenerować teksty (GPT-4 Turbo), obrazy (m.in. Midjourney, Stable Horde), wideo (m.in. Runway Gen, Flawless AI) oraz voiceovery (MURF AI, Suno). Przykładów zastosowania sztucznej inteligencji jest znacznie więcej. Jeśli chcemy odpowiedzieć na pytanie, czym jest sztuczna inteligencja, musimy pamiętać, że to nie tylko technologia przyszłości, ale także teraźniejszości. Nie możemy przed nią uciec, ani jej ignorować. Powinniśmy zatem nauczyć się z niej dobrze korzystać, tak by przyniosła wymierne korzyści zarówno dla nas, jak i naszych klientów. 

 

 

Jakie są korzyści wynikające z wykorzystania SI? Sztuczna inteligencja w branży PR i marketingu

 

Warto pamiętać, że sztuczna inteligencja (w tym chat GPT) jest potężnym narzędziem, ale w obecnej wersji nie jest w stanie zastąpić człowieka w kluczowych aspektach pracy w dziedzinie PR i marketingu. Istotą tej branży jest budowanie relacji z klientem, co obejmuje komunikację, empatię, zrozumienie potrzeb i intuicję – to ludzkie cechy, które nadal pozostają niezastąpione. Dodatkowo systemy AI nie są samowystarczalne, ich działanie ogranicza się do kompilacji gotowych danych i przedstawienia najbardziej prawdopodobnych wyników. Potrzebują człowieka, który precyzyjnie wyrazi oczekiwania – bez tego czynnika nie uda się uzyskać pożądanych efektów.

Choć chat GPT może pomóc w szybszym udzielaniu odpowiedzi na niektóre pytania klientów, nie jest w stanie dostarczyć tego samego poziomu zaangażowania i zrozumienia, które może zapewnić komunikacja z człowiekiem. Relacje oparte na ludzkim kontakcie i zrozumieniu kształtują lojalność klientów i budują długotrwałe więzi. SI może dostarczać danych i sugestii, ale to specjalista, który podejmuje ostateczne decyzje, nadaje strategii i komunikacji kształt.

Więcej o kreatywności w PR i szukaniu inspiracji przeczytasz tutaj:

https://www.goodonepr.pl/kreatywnosc-w-pr-gdzie-szukac-inspiracji 

W jakich obszarach sztuczna inteligencja i generator SI mogą okazać się szczególnie przydatne w branży PR i marketingu?

 

Automatyzacja procesów

 

Jedną z najważniejszych korzyści wynikających z wykorzystania SI jest automatyzacja procesów. Uczenie maszynowe (machine learning) i rozwinięcie modeli algorytmów sprawiają, że wiele rutynowych zadań może być wykonywanych bardziej automatycznie, co pozwala pracownikom skupić się na bardziej strategicznych aspektach swojej pracy. Przykłady to generowanie powtarzalnych raportów, analiza danych, pisanie prostych informacji prasowych, wsparcie narzędzi biurowych – podpowiedzi tekstów lub grafik czy pomoc w postprodukcji – ulepszaniu zdjęć i wideo.

Chat GPT może też m.in. sprawdzić tekst pod kątem poprawności ortograficznej i interpunkcyjnej, zaproponować cytat eksperta, podsumować najważniejsze informacje lub skrócić tekst do wymaganej objętości. Dodatkowo po wskazaniu sprecyzowanych informacji, takich jak oczekiwany styl, tematyka lub cel, może przygotować materiał tekstowy, który będzie stanowił pewną bazę, nad którą specjalista dalej będzie mógł pracować. Istnieje także możliwość zoptymalizowania materiału pod kątem SEO – wszystko zależy od tego, jak sformułujemy zapytanie.

 

 

 

Analiza danych i trendów przez sztuczną inteligencję

 

 

SI jest przydatna w analizie danych, które generowane są przez różne platformy online. Dzięki narzędziom SI PRowcy i marketingowcy mogą analizować te dane w celu zrozumienia zachowań klientów, trendów rynkowych, skuteczności swoich działań. To pomaga w lepszym podejmowaniu decyzji i dostosowywaniu strategii do zmieniającej się sytuacji. Sztuczna inteligencja, wykorzystując dane wejściowe, może także pomóc uporządkować nieustrukturyzowane dane lub przetworzyć ich duże ilości, co redukuje czas poświęcany na wykonanie cyklicznych działań, takich jak m.in. tworzenie raportów. Analiza wielkich zbiorów danych będzie przydatna m.in. podczas określania realizacji KPI (Key Performance), czyli kluczowych wskaźników efektywności dla projektów.

 

 

Analiza konkurencji

 

 

Sztuczna inteligencja SI umożliwia również analizę konkurencji. Narzędzia do monitorowania mediów społecznościowych, stron internetowych, czy innych źródeł informacji mogą analizować treści i informacje publikowane przez konkurentów i dostarczać cennych danych na ich temat. Benchmarking ma na celu identyfikację obszarów do udoskonalenia, wykorzystując najlepsze praktyki rynkowe jako wzorzec. To pozwala na lepsze zrozumienie ryzyka i szans na rynku oraz dostosowywanie strategii w odpowiedzi na działania konkurencji. 

 

 

Media społecznościowe

 

 

W dzisiejszych czasach media społecznościowe odgrywają ogromną rolę w komunikacji z klientami i budowaniu marki. SI może pomóc w planowaniu kampanii na platformach społecznościowych, identyfikacji trendów, a nawet w tworzeniu spersonalizowanych treści dostosowanych do preferencji odbiorców.  

 

 

Jakie są zagrożenia związane z wykorzystaniem SI w branży PR i marketingu?

 

 

Istnieją pewne wyzwania i ryzyka, które towarzyszą wykorzystaniu sztucznej inteligencji. Jednym z głównych zagrożeń jest konieczność dodatkowej weryfikacji treści generowanych przez SI. Chociaż algorytmy SI są coraz bardziej zaawansowane, nadal istnieje ryzyko generowania nieprecyzyjnych, błędnych lub nieaktualnych informacji. Znane są przypadki, kiedy chat GPT powoływał się na zmyślone badania. Z uwagi na to nie można polegać wyłącznie na automatycznie generowanych materiałach i zawsze warto poddać je dodatkowej analizie i weryfikacji przed publikacją, aby uniknąć potencjalnych błędów lub dezinformacji.

Zbyt duże zaufanie do algorytmów może prowadzić do utraty zdolności do oceny sytuacji i podejmowania świadomych decyzji. Warto pamiętać, że AI opiera się na danych i algorytmach, a nie na ludzkiej intuicji i moralności. Do zachowania etycznych standardów lub wartości firmy, konieczna jest każdorazowa weryfikacja informacji przez specjalistę. Aktualnie trwają pracę nad regulacjami SI na poziomie europejskim („AI Act”).

 

 

Bezpieczeństwo danych

 

 

Jednym z najważniejszych zagrożeń związanych z wykorzystaniem SI jest bezpieczeństwo danych. Gromadzenie i analiza ogromnych ilości danych osobowych niesie ryzyko ich wycieku lub nielegalnego wykorzystania. Nie można pominąć również aspektu potencjalnego naruszenia poufności informacji podczas używania modeli generatywnych. Dlatego też ważne jest, aby odpowiednio zabezpieczać systemy i narzędzia wykorzystujące SI oraz przestrzegać przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

 

 

Ograniczona wiarygodność

 

 

Sztuczna inteligencja nie jest doskonała i może popełniać błędy. W niektórych przypadkach narzędzia oparte na SI mogą generować treści lub analizy, które są nieprawdziwe lub niewłaściwie zinterpretowane. Jednym z przykładów jest przywoływanie zmyślonych wyników badań naukowych. Ich użycie może zaszkodzić reputacji firmy i wprowadzić w błąd klientów. Jak można się przed tym ustrzec? Weryfikować każdą informację! SI jest tylko narzędziem – to do zadań PR-owców i marketingowców należy sprawdzanie wszystkich danych przed wysłaniem ich do klienta lub mediów. 

Więcej o konieczności przekazywania wiarygodnych informacji i procesie budowania eksperta w mediach przeczytacie tu:

https://www.goodonepr.pl/wiarygodnosc-to-podstawa-czyli-o-plasowaniu-eksperta-w-mediach 

 

 

 

Błędy w analizie sztucznej inteligencji

 

Analiza danych przy użyciu SI może być bardzo skomplikowana, a wyniki mogą być mylące, jeśli narzędzia nie są właściwie skalibrowane lub nie uwzględniają wszystkich istotnych czynników. Dlatego ważne jest, aby zapewnić odpowiednie szkolenie pracowników oraz regularne sprawdzanie i dostosowywanie narzędzi. 

 

Dezinformacje i deepfake

 

W dobie internetu dezinformacja może szybko rozprzestrzeniać się, a narzędzia SI mogą być wykorzystywane do tworzenia fałszywych treści, naruszania prawa do wizerunku (w tym głosu) lub manipulacji informacjami. Co prawda, dzięki monitoringowi powiązań między użytkownikami w sieci, możliwe jest wychwycenie ścieżek rozprzestrzeniania się fake newsów, jednak należy być ostrożnym i krytycznie podchodzić do informacji pozyskiwanych za pomocą narzędzi SI. 

Sztuczna inteligencja (SI), przetwarzając informacje, oferuje możliwość bardziej precyzyjnego, efektywnego i spersonalizowanego podejścia do komunikacji z klientami oraz analizy danych rynkowych. To przekłada się na lepsze wyniki i skuteczniejsze kampanie reklamowe i PR-owe. Warto zachować krytyczne myślenie i weryfikować informacje. Dostarczanie wysokiej jakości materiałów dla klientów jest priorytetem, a ludzka ocena jakości treści jest niezastąpiona. Kluczem do sukcesu jest znalezienie równowagi między technologią a ludzką ekspertyzą. Systemy SI mogą usprawnić pracę, ale to ludzie tworzą strategie komunikacji, uwzględniając subtelności kulturowe i emocjonalne. Ważne jest, aby korzystać z SI odpowiedzialnie i zgodnie z wartościami jakości i etyki w komunikacji.

WYPEŁNIJ

FORMULARZ